Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie doopdienst 2 december 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Ouderling van dienst: mw. Silvana Kösters
Organist: dhr. Gert Diepeveen

Oefenen, projectlied Kindernevendienst

Welkom en mededelingen
Het zondagskind zegt het kaarsengedichtje op en steekt de eerste adventskaars aan
Zingen, Lied 444: 1, 2 en 4, Nu daagt het in het oosten (zo mogelijk staand)

Stil gebed (zo mogelijk staand)
Votum en groet (zo mogelijk staand)

Zingen, God kent jou vanaf het begin (beamer), https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s

Onderwijs over de doop
Zingen, Lied 344, Wij geloven één voor één (zo mogelijk staand)

Gebed
Zingen, ELB 471 alleen refrein (!), Weet je dat de Vader je kent
Ondertussen worden Sophie, Chiel en Tijn de kerk binnengebracht

Moment met de kinderen
Vragen voor de doopouders
Bediening van de doop
Jawoord van de gemeente (zo mogelijk staand)
Zingen, Lied 935 (helemaal), Je hoeft niet bang te zijn

Overhandigen van de doopkaarsen en de boekjes

Gebed
 Sophie, Chiel en Tijn worden de kerk uit gebracht.

Presentatie project kindernevendienst
Zingen Projectlied, eerste vers, vers voor Eerste Advent, laatste vers
 Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing, Openbaring 1:9-20 (NBV)
Zingen, Lied 441: 1 en 6, Hoe zal ik U ontvangen

Preek. Thema: Geloof met me mee – Johannes op Patmos
Zingen, Psalm 130: 3 en 4, Ik heb mijn hoop gevestigd
 Aansluitend komen de kinderen terug van de kindernevendienst

Gebed
Collecte
o Onder de collecte luisteren we naar: “Geef de kinderen een wereld” (beamer) https://www.youtube.com/watch?v=6dS7a6rvXHc&feature=youtu.be
o De kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas
Zingen, Lied 289: 1 en 3, Heer, het licht van uw liefde schittert (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen “amen”

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters