Structuur
lllll

header3

Structuur

Hervormde Gemeente Vinkenbuurt, liturgie voor de dienst van 25 augustus 2019, 10.00 uur

Lied 978:1,2,3,4: Aan u behoort o Heer der Heren
Bemoediging en groet
Lied 650: 1,2,3,4: de aarde is vervuld
 
Gebed
Leefregel: Exodus 20
Psalm 119: 28,29,30
 
Praatje met de kinderen
Schriftlezing: Galaten 5:13-26
Lied 654: 1,2,3,4: Zing nu de Heer, stemt allen in
Preek
 
Lied 656: Ik ben de wijnstok
Collecten
Gebeden
Lied 912:1,6: allen, 2, 4: vrouwen, 3,5: mannen: Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters