Structuur
lllll

header3

Structuur

Liturgie Hervormde gemeente Ommen, 25 augustus 2019, 09.30 uur

Afkondigingen
Psalm 108:1
Stil gebed, votum en groet
Psalm 92:7,8


Als Nieuwtestamentische leefregel: Johannes 15:1-8 NBV
LB 653:1,5 U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Kinderen naar de kindernevendienst


Schriftlezing: Efeze 4:1-16 NBV
Psalm 68:6,7
Verkondiging
LB 970:1,2,3,4,5 Vlammen zijn er vele


Gebeden
Collecten
LB 412:1,6 Wij loven U o God belijden U als Heer
Zegen + gezongen amen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters