Wijkraden
lllll

header3

Wijkraden

Liturgie 21 juli om 09.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Liturgie morgendienst 21 juli 2019 om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk in Ommen (kleur rood)

Voor de dienst zingen we lied 212: 1, 2, 3, 4

Welkom en afkondigingen door Ria Boschman

Psalm 103: 3, 5

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Gebed voor de nood van de wereld

Lied van gloria: Lied 146c: 5, 6

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren. Gesprekje met de kinderen. Nadat het zondagskind de kaars heeft aangestoken zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37 door Ria Boschman

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’

27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

28 ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.

31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.

32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.

33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”

36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’

37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

ELB 402: 1, 4, 5, 6

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Verkondiging: Tot naaste wórden!

ELB 398: 1, 4, 5

Handen heb je om te geven

van je eigen overvloed

en een hart om te vergeven

wat een ander jou misdoet.

refrein:

Open je oren

om te horen

open je hart

voor iedereen.

Voeten heb je om te lopen

naar de mens die eenzaam is

en een hart om waar te maken

dat geen mens een eiland is. refrein

Oren heb je om te horen

naar de mens die vrede is

en een hart om te geloven

in zijn God die liefde is. refrein

DIENST VAN DE BEVESTIGING

Gebed bij de bevestiging

Vragen aan de te bevestigen ambtsdrager

Gezongen gebed om de Heilige Geest: (melodie lied 415)

(de gemeente zingt staande de nieuwe ambtsdrager toe)

Zegen haar, Algoede,

neem haar in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over haar en geef haar licht.

Stort, op onze bede,
in haar hart uw vrede,
en vervul haar met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!

Zegen

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u Lisan de Lange in uw midden ontvangen

haar omringen met uw belangstelling, haar dragen in uw gebeden

en met haar meedenken en meewerken in de gemeente van Christus?

De gemeente antwoordt: Ja, van harte!

De ouderling van dienst overhandigt de nieuwe ambtsdrager een rode roos waarna zij terug gaat naar haar plaats

Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2

Gebeden

Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)

Lied 418: 1, 2, 3

Zegen met gezongen ‘Amen’

Bij de uitgang kunt u Lisan een hand geven

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters