Wijkraden
lllll

header3

Wijkraden

Liturgie avonddienst Hervormde Kerk Ommen, 18 augustus 2019, 19.00 uur

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 89: 1, Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 
Stil gebed
Votum en groet        
 
Zingen, Psalm 89: 2 en 9, Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond
Zingen, Lied 340b, Ik geloof in God de Vader (geloofsbelijdenis)
 
Gebed
Schriftlezing, 1 Samuël 24:1-23 (NBV)
Zingen, Lied 708: 8 en 15, Als David moeste vluchten
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 24:6 (NBV)
Zijn hart bonsde ervan...
 
Zingen, Lied 152: 1, 3, 9 en 10, Mijn hart verheugt zich zeer
Gebed
Collecte
 
Zingen, Lied 413 (helemaal), Grote God, wij loven U
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters