lllll

Artikelen

Liturgie Biddag 14 maart 2018, om 19.30 uur, Gereformeerde kerk Ommen

Intocht kerkenraad

Voor de dienst zingen wij lied 390

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

Psalm 65: 5, 6

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Psalm 136: 1, 12

Gebed bij de opening van het woord

Lezing: Joh. 6: 25-35
25 Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?’
26 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.
27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
28 Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’
29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft, ‘antwoordde Jezus.
30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?
31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’
32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel.
33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.
35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft, ‘zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Lied 653: 2

Verkondiging

Lied 390


Gebeden

Collecte

ELB 58

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters