Beroepingscommissie
lllll

header3

Beroepingscommissie

Liturgie 14 juli om 10.00 uur Gebouw Irene Witharen

Liturgie 14 juli Witharen, Ds. M. Develing, Nieuwleusen

Lied voor de dienst NLB 287: 1, 2, 5

mededelingen

NLB 84: 1, 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria ( NLB 195)

Kyriëgebed

NLB 304

Gebed

lied ‘We gaan voor even uit elkaar’

Lezing lucas 10: 25-37

NLB 320: 1, 4

Verkondiging

NLB 790

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB 416: 1,2,4

Zegen ( beantwoord met gezongen amen (zie NLB 431c)

 

*NLB = Nieuwe Liedboek

* ELB = Evangelische Liedbundel

* Lv/dK = (rode) Liedboek voor de Kerken

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters