Commissie Liturgisch Bloemschikken
lllll

header3

Commissie Liturgisch Bloemschikken

Bloemschikking, Gereformeerde kerk, Eeuwigheidszondag 2018

eeuwigheidszondag 2018 3

Een boomschijf met daarop een kaars, het licht aangestoken aan de Paaskaars.

Daarbij een witte bloem die staat voor zuiverheid en het nieuwe leven bij God. Op de bloem een parel, ieder mens is een parel in Gods hand.

Tot slot zien we nog de klimop, deze plant staat voor onsterfelijkheid en  trouw en hij klimt naar het licht.

eeuwigheidszondag 2018 8

De schikking op de liturgische tafel:

In het midden de grote krans met daardoorheen klimop gevlochten. De cirkel van de krans kent geen begin en geen eind. Zij verbeeldt de eeuwigheid; leven en hoop die doorgaan. Daarbinnen brandt het licht, verborgen en toch zichtbaar. Het licht van God breekt steeds weer door, overwint, ondanks donker en verdriet.

Aan de zijkanten stukken met witte rozen. We wachten op de zuiverheid van dat licht.

                                                                           

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,

Wij wachten op U

Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar

Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen

(Sytze de Vries)

eeuwigheidszondag 2018 6

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters