Commissie Liturgisch Bloemschikken
lllll

header3

Commissie Liturgisch Bloemschikken

Bloemschikking Advent 2016 Ommen

derde advent_2016_2 derde advent_2016_6

Derde Advent

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. De kleur paars is bijna verdwenen. De bloemen zijn overwegend roze. We zien de lelie en de andere bloemen bloeien tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even. Jakobus roept op om geduld te hebben en goede moed te houden.

Gedicht:

Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Puur bloeit de lelie
Voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker

Goede God
Versterk ons in de hoop
Dat het kan
De wereld omgekeerd

Dit alles is samengesteld uit het boek van de Protestantse kerk “De wereld omgekeerd”

Bloemschikking Advent 2016 Ommen

tweede advent_2016_Ommen

Tweede Advent


Deze zondag zijn er minder scherven op de spiegel. Jesaja en Johannes vertellen over een hoopvol visioen, een nieuw begin. Er is hoop, er is een lichtpunt. Het licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.


Zichtbaar teken van een nieuw begin is de doop, gesymboliseerd door een Jakobsschelp. Vandaag worden er drie kinderen gedoopt.


Gedicht:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Water dat stroomt

De roep om goede vruchten

Goede God

In Jezus heeft U een

Nieuw begin gemaakt

Keer ons om naar Zijn weg


Dit alles is samengesteld uit het boek van de Protestantse kerk “De wereld omgekeerd”

Bloemschikking Advent 2016 Ommen en Witharen

eerste advent_Ommen_2016_2 eerste advent_Witharen_2016_3

Eerste Advent

Het symbool voor de adventszondagen is de spiegel. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven.
Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van de vrede. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde. Die bloeiende bloemen zijn in de spiegel te zien.


Gedicht:

Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Zien wat licht brengt
Doen wat gedaan moet worden
Heelheid in een gebroken wereld


Goede God

Leer ons
Het visioen te leven


Bovenstaande is samengesteld uit het boek van de Protestantse kerk “De wereld omgekeerd”

Bloemschikking Eeuwigheidszondag 2016 Hervormde kerk te Ommen

DSC 9799 Het liturgisch bloemstuk is gemaakt bij de Schriftlezing uit Openbaring 21. In het midden van de schikking zien we een berg. Deze verbeeldt het nieuwe Jeruzalem, gelegen op een hoge berg (vers 10). De schittering van het nieuwe Jeruzalem wordt weergegeven door de diamant boven op de berg (vers 11). Verder zien we de 12 poorten, 3 naar elke windrichting (13). En tenslotte de 12 “grondstenen” of pilaren, met daarop de apostelen, verbeeld als bloemen (vers 14).
   
DSC 9789 Het doopvont getuigt van het feit dat God zich aan mensen verbindt. Openbaring 21 gebruikt een bijzonder beeld voor dit ‘verbond’ tussen God en mens: dat van het huwelijk. De gemeente is de ‘bruid’ met wie Christus zich voor altijd heeft verbonden (vers 9).

Bloemschikking Eeuwigheidszondag 2016 Ommen en Witharen

eeuwigheidszondag Ommen_2016_7

De schikking bestaat uit een boog van bloemen.

De kleuren lopen van paars, roze naar wit.

Het vertelt over het leven, soms donker gekleurd, soms licht.

De boog van het aardse leven.

Door de boog zien we een hart,

een hart vol met witte rozen.

Dit hart symboliseert de Liefde van God

Ons hele leven mogen we vertrouwen op die liefde van God.

 
eeuwigheidszondag Witharen2016_3

De kleuren van de schikking lopen van paars, roze naar wit.

Ze vertellen over het leven, soms donker gekleurd, soms licht.

De witte bloemen vormen een soort van cirkel

De cirkel van het aardse leven.

Gedurende ons leven mogen we vertrouwen op de liefde van God.

Gedenk de mens

die sterft

in het licht

van de levende.

Hij is in liefde

geborgen

bij de Eeuwige.

Dankdag 2 november 2016 Liturgisch Bloemschikking Ommen en Witharen

dankdag Ommen_2016_2

Gereformeerde kerk

dankdag 2016_Witharen

    Gebouw Irene

Zaaien, maaien, oogsten.

Dank de Allerhoogste

Voor zijn zorg om ons bestaan.

Hij biedt ons dit alles aan.

(dit is lied 716: 1)

Israëlzondag bloemschikking 2 oktober 2016

2016-10-02 israelzondag

 

Israël, het volk dat Gods belofte draagt…….

 

Een schikking met wit en blauwe bloemen,
De kleuren van de vlag van Israël.

Bloemschikking 18 september 2016

2016-09-18 gift

Ommen

Huetink-witharen

      Irene Witharen

Let eens op de bloemen

De leliën zo schoon,

Ze werken niet

Ze spinnen niet

Wie draagt zo’n mooie kroon?

Geen koning en geen keizer

Zo zorgeloos, zo wijzer,

Zij staan te pronken op het land

En leven uit Gods hand.

Bevestiging ambtsdragers 29 mei 2016

Bevestiging ambtsdragersGereformeerde kerk Witharen bevestigen_ambtsdragers_2016      Gebouw Irene

 

Uitleg symbolisch bloemstuk

De liturgische kleur vandaag is rood: de kleur van de Geest en liefde.

De boog in de schikking laat ons de verbondenheid van God met de mensen zien. De boog is omwikkeld met hedera. Dit staat voor hechting van het geloof. De boog verbindt de beide schikkingen.

De 7 rode rozen in het linker bloemstuk staan symbool voor de kerkenraad in nieuwe samenstelling. De rode rozen staan voor geheimhouding en rood is de kleur van de Geest die hen zal leiden. Het groen in dit stuk staat voor hoop.

Rechts een veelkleurige schikking als symbool voor de gemeente. Verbonden door een boog met de linker schikking. Gemeente en kerkenraad samen verbonden in trouw aan elkaar en de liefde van God voor de mensen.

 

In het bloemstuk voor Witharen is dezelfde symboliek terug te vinden. Deze zijn alleen verwerkt in één schikking.

Symbolische schikking voor Pinksteren 2016.

pinksteren ommen_2016

Schikking Ommen

pinksteren witharen_2016

Schikking Witharen

De liturgische kleur rood roep vuur en bezieling op.

De bloemtakken die er boven uit steken staan dan ook symbool voor vlammen, tongen van vuur.

Rood is ook de kleur van de liefde, verbeeld door de rode rozen. Tussen de rozen staat bloeiend gras. Graszaad verwaait over het veld, zoals Gods woord over de wereld wordt verbreid.

Symbolische bloemschikking: Aswoensdag, Goede Vrijdag en Pasen 2016

Aswoensdag:

aswoensdag

40 witte tulpen verwijzen naar bezinning, gebed. 40 witte tulpen de 40 dagentijd is begonnen.
Hedera: verwijst naar Gods eeuwige liefde en trouw. Durf met Hem op weg te gaan.
Witte berkenstammen zijn een teken van licht en een nieuwe lente
De paarse kleur verwijst naar het lijden
Witte schoenen - schoenen geven de beweging aan, ik ga. Wit de kleur van licht, zuiverheid het steeds opnieuw mogen beginnen.

Gedicht:

Schoenen aan
Om met Hem op weg te gaan
Die ons voorgaat naar de ander
Ons voorgaat naar leven

 

Lees meer: Symbolische bloemschikking: Aswoensdag, Goede Vrijdag en Pasen 2016

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters