Rommelmarkt
lllll

Rommelmarkt

Liturgie 14 juli om 19.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Orde voor de dienst op zondagavond 14 juli 2019 19.00 uur in Ommen, gereformeerde kerk.

Voorganger: ds. Wim den Braber en organist Frans Dijkstra.

Orgelspel.

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst.

Lied bij het begin: 531 vers 2 en 3.

Beginwoord, groet.

Gezongen gebed bij de opening van het Woord:695

Lezing; Lucas 19 vers 1-10.

Lied:186 geheel.

Verkondiging.

Lied: 654 vers 1, 5 en 6.

Gezongen geloofsbelijdenis met de woorden van Lied 412 vers 3.

Dankgebed en voorbeden.

Inzameling gaven onder orgelspel.

Slotlied:912 geheel.

Zegen en gezongen amen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters