ZWO commissie
lllll

ZWO commissie

ZWO Commissie

Dat was het thema van St. Antwoord op de zendingsavond van afgelopen woensdag 21 februari. René Timmerman, directeur van St. Antwoord, heeft verteld over zendingswerk in Albanië.
Schoon drinkwater, het verdelen van voedsel en het bieden van medische zorg: eerst de randvoorwaarden voor een menswaardig bestaan bieden en pas dan het evangelie uit dragen. Want ja, als iemand sterft door gebrek aan voedsel, dan heeft het Evangelie verspreiden ook geen zin. Dit spreekt erg veel christenen erg aan en daarom geven zij vaker giften aan stichtingen die dit ondersteunen. Als de humanitaire nood hoog is, is dit een logische, liefdevolle en Bijbelse gedachte. Want wat heb je aan een Bijbel als je sterft van de honger. Dan is het uitdelen van brood hetzelfde als het uitdelen van de Liefde van Christus. Maar wat als de eerste levensbehoefte wel is ingevuld? Wat doe je dan? Meer ‘ora’ en minder ‘labora’ oftewel Meer Bidden en minder Werken.


Stichting Antwoord ondersteunt toerustings- en trainingsprogramma’s. En de effecten zijn prachtig. Het doel is niet het verspreiden van Bijbels op zich, maar onderwijs en discipelschap zijn het doel: dat de mensen volgelingen van Jezus Christus worden!
Het lichaam van Christus: Eerlijk zullen we uit liefde alles delen.

‘Het Westen’ Albanië
Zeer veel middelen Zeer beperkte middelen
Zeer veel geld Zeer weinig geld
Zeer veel kennis Weinig opleidingsmogelijkheden
Geestelijk?
(Hebben wij God wel nodig?)
Geestelijk erg rijk
Leven in afhankelijkheid


Hier wordt niet mee bedoeld dat u anderen zo moet helpen dat u daardoor zelf gebrek gaat lijden. Waar het om gaat, is een rechtvaardige verdeling. In de Boeken staat hierover: ‘Wie veel had verzameld, hield niets over, en wie weinig had verzameld, kwam niets tekort.’’
‘Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is’, zegt Jezus Christus in Lucas 12:48.
Het model van St. Antwoord kenmerkt zich door: Zaaien en zorgen voor nazorg. We geloven dat we plaatselijke goed opgeleide christenen door plaatselijke partners kunnen toerusten met literatuur, Bijbels en trainingen om hun eigen kerk te dienen en te laten groeien in geloof. Met voor de maatschappij allemaal positieve gevolgen!
We kunnen terug zien op een inspirerende avond, prikkelend met aanzet tot nadenken en met interessante discussies. Zie hier het filmpje van Viola over een project van St. Antwoord in Albanië:

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters