ZWO commissie
lllll

ZWO commissie

ZWO Commissie

Logo ZWO

 Jezus zei: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
 door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige  Geest en  hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie  opgedragen heb.
 En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van  deze aarde.’ Matheus 28: 19 & 20


Vanuit ons christen-zijn solidair zijn met onze naaste, dichtbij of veraf door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. In de zending gaat het in de kern om presentatie (het brengen van het evangelie van Jezus Christus), ontmoeting en dialoog. In het werelddiaconaat voegt de kerk de daad bij het woord. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het erom veranderingen van politieke en economische structuren in rijke en arme landen te realiseren en om het overbruggen van tegenstellingen tussen landen en tussen de mensen binnen die landen. 

Wij zijn de ZWO Commissie.

Leden ZWO_Commissie

 

Dit zijn de doelen die we ondersteunen

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komen wij als PKN-Ommen in actie voor een sterke kerk wereldwijd.

Van Kerk in Actie en andere organisaties die door de ZWO Commissie worden ondersteund ziet u hieronder de logo’s. Door op de tekst onder het logo te klikken komt u op de website van de organisatie.

Logo Kerk_in_Actie Logo mensenkinderen    Stichtingantwoord
 Thema 'versterk de kerk'  mensenkinderen  Stichting Antwoord
Logo gelovengaatverder Logo Opendoors
 Geloven gaat verder   OpenDoors


Ook ondersteunen we lokale zendingsdoelen, zoals de werkvakantie naar Albanië.

Kent u een zendingsdoel dat ook ondersteuning verdiend of is er een project waar uw hart naar uitgaat. Laat het weten door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dit doen we ook


• Overleggen over projecten en collecten.
• Vertellen over de projecten.
o Tijdens en na de dienst op zendingszondag (de zondag na Pinksteren) vertellen we meer over de projecten die we ondersteunen.
o Tijdens een avond voor de gemeente, die we twee keer per jaar organiseren, vertelt een zendingswerker over een project dat we ondersteunen.
• We houden u op de hoogte van onze projecten door middel van artikelen in Kerkvensters of door berichtgeving op de beamer voor aanvang van de kerkdienst.


Zou u/jij ook mee willen denken met de ZWO commissie? Van harte welkom!


Wilt u een gift overmaken aan de ZWO Commissie? Dat kan!
Het IBAN is NL49 RABO 0348 90 4487 t.n.v. ZWO PKN-Ommen.


De ZWO commissie

 


De ZWO Commissie ondersteunt verschillende doelen, waaronder een project van 'Mensenkinderen'. Ds. van Beesten heeft over dit project een interessant artikel  geschreven, dat ik heb bijgevoegd in de bijlage.

Project van 'Mensenkinderen'


 

Versterk de kerk


 

De kerk in Lozova groeit - verslag voor Ommen


Dat was het thema van St. Antwoord op de zendingsavond van afgelopen woensdag 21 februari. René Timmerman, directeur van St. Antwoord, heeft verteld over zendingswerk in Albanië.
Schoon drinkwater, het verdelen van voedsel en het bieden van medische zorg: eerst de randvoorwaarden voor een menswaardig bestaan bieden en pas dan het evangelie uit dragen. Want ja, als iemand sterft door gebrek aan voedsel, dan heeft het Evangelie verspreiden ook geen zin. Dit spreekt erg veel christenen erg aan en daarom geven zij vaker giften aan stichtingen die dit ondersteunen. Als de humanitaire nood hoog is, is dit een logische, liefdevolle en Bijbelse gedachte. Want wat heb je aan een Bijbel als je sterft van de honger. Dan is het uitdelen van brood hetzelfde als het uitdelen van de Liefde van Christus. Maar wat als de eerste levensbehoefte wel is ingevuld? Wat doe je dan? Meer ‘ora’ en minder ‘labora’ oftewel Meer Bidden en minder Werken.


Stichting Antwoord ondersteunt toerustings- en trainingsprogramma’s. En de effecten zijn prachtig. Het doel is niet het verspreiden van Bijbels op zich, maar onderwijs en discipelschap zijn het doel: dat de mensen volgelingen van Jezus Christus worden!
Het lichaam van Christus: Eerlijk zullen we uit liefde alles delen.

‘Het Westen’ Albanië
Zeer veel middelen Zeer beperkte middelen
Zeer veel geld Zeer weinig geld
Zeer veel kennis Weinig opleidingsmogelijkheden
Geestelijk?
(Hebben wij God wel nodig?)
Geestelijk erg rijk
Leven in afhankelijkheid


Hier wordt niet mee bedoeld dat u anderen zo moet helpen dat u daardoor zelf gebrek gaat lijden. Waar het om gaat, is een rechtvaardige verdeling. In de Boeken staat hierover: ‘Wie veel had verzameld, hield niets over, en wie weinig had verzameld, kwam niets tekort.’’
‘Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is’, zegt Jezus Christus in Lucas 12:48.
Het model van St. Antwoord kenmerkt zich door: Zaaien en zorgen voor nazorg. We geloven dat we plaatselijke goed opgeleide christenen door plaatselijke partners kunnen toerusten met literatuur, Bijbels en trainingen om hun eigen kerk te dienen en te laten groeien in geloof. Met voor de maatschappij allemaal positieve gevolgen!
We kunnen terug zien op een inspirerende avond, prikkelend met aanzet tot nadenken en met interessante discussies. Zie hier het filmpje van Viola over een project van St. Antwoord in Albanië:

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters