Posters achterkant
lllll

header3

Posters op de achterzijde van Kerkvensters

Bij voldoende ruimte is het mogelijk om van een activiteit een poster op de achterzijde van Kerkvensters te plaatsen. Indien u ook nog redactionele tekst aanlevert voor een rubriek in Kerkvensters, wilt u dit dan zo kort mogelijk houden en verwijzen naar de poster. De redactie heeft samen met de redactieraad enkele spelregels opgesteld waaraan de posters moeten voldoen:

 • Posters dienen betrekking te hebben op activiteiten van de Hervormde gemeente of de Gereformeerde kerk in Ommen. Bijv.: Jeugd- of themadiensten, jongerenactiviteiten, etc.
 • In uw email dient u de organisator te vermelden die de activiteit op de poster organiseert. Dit voorkomt onduidelijkheden bij de redactie.
 • Veel activiteiten worden ruim vantevoren gepland. Graag zouden wij de poster 5 weken voor de activiteit ontvangen. De redactie krijgt hierdoor meer ruimte uw poster te plaatsen. Bij te weinig ruimte, kunnen we de poster in een volgend nummer plaatsen.
 • Indien er meer dan één poster is voor een bepaald nummer, dan geldt het vogende: Degene die het eerste de poster heeft aangeleverd komt op de achterkant.
 • De poster dient aangeleverd te worden als Word document. Andere bestandstypen zoals PDF-files, MS-Publisher docuementen etc. kunnen wij niet verwerken. Ook een poster aangeleverd als JPG file levert vanwege de groote van het bestand problemen op.
 • De tekst van een poster dient niet als plaatje in een Word document geplakt te worden.
 • Voor de redactie moet het mogelijk zijn om de tekst te kunnen corrigeren.
 • De redactie heeft het recht om een poster niet te plaatsen indien deze niet aan de bovengestelde criteria voldoet.
 • Posters dienen rondom een printmarge te hebben van 15 mm.
 • Als u bij de opmaak van uw poster geen gebruik maakt van de standaard Windows lettertypen, wilt u deze dan insluiten in het document, of beter nog, het font bestand apart aanleveren.
 • Insluiten in het document gaat in Word als volgt: Kies Extra -> Opties, tabblad Opslaan. Selecteer het vakje: TrueType lettertypen insluiten.
 • De font bestanden staan in de volgende directory: C:\Windows\Fonts. De redactie stuurt deze fonts dan mee naar de drukker. Indien u twijfelt, kunt u het beste de lettertypen insluiten.
 • MS Word werkt met zogenaamde opmaakprofielen. Voor het vervaardigen van Kerkvensters hebben wij een groot aantal van deze opmaakprofielen gedefiniëerd. Wanneer u in uw poster gebruikt maakt van o.a. Kop 1 t.m 8, dan wordt deze opmaak veranderd tijdens het invoegen in Kerkvensters. De redactie moet dan de poster gaan bewerken om weer de juiste lay-out te krijgen. Wij raden u aan om alleen het standaard opmaakprofiel te gebruiken. Dit profiel is niet bij de redactie in gebruik voor het vervaardigen van Kerkvensters.

MS Word 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters