Verschijningsrooster
lllll

header3

Liturgie doopdienst 14 juli om 09.30 uur Hervormde gemeente Ommen

Liturgie doopdienst op zondag 14 juli 2019 Hervormde kerk Ommen

Voorganger: ds. Coby de Haan  

Ouderling van dienst: Wilma Ekkelkamp

Organist: Frans Dijkstra

Muzikale medewerking van de band LuCerna

Dopelingen: Velieke Kippers, Joas Jansen en Thomas Hekman

 

Voor de dienst op de beamer: foto’s van de geboortekaarten van de dopelingen.

-        Orgelspel

 

-        Welkom en mededelingen – Wilma Ekkelkamp

-        Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere Lied 868: vers 1 en 4

-        Stil voor God

-        Votum en groet – band LuCerna

Tekst lied “Votum & Groet”

Onze hulp en onze verwachting

is van God onze Heer.
Hij die alles maakte

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon

Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen, Amen

-        Drempelgebed

-        Zingen: Psalm 139: 1,7 en 14 Heer die mij ziet zoals ik ben

-        Inleidend woord over de doop

-        Voorganger: In aanwezigheid van de gemeente vragen wij:

Herbert en Henrike, Emiel en Karin, Dennis en Hanna verlangen jullie dat

Velieke, Joas en Thomas gedoopt worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de

heilige Geest?

             Ouders: Ja, dat verlangen wij.

-        Lied de doop van Sela – LuCerna

“Doop”

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

-        Doopgebed

-        Zingen: Laat de kind’ren tot mij komen

Laat de kind’ren tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

-        Dopelingen worden binnengebracht.

Ook het doopwater wordt binnen gebracht - Annemarie.

-        Foto’s van de dopelingen en ouders/gezinnen met muziek “Je bent meer dan een wonder” van Kinga Ban https://youtu.be/BfxL56TNsvQ)

-        Zingen: Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen Lied 347: 1,2 en 3

-        Doopbelofte:

Geloven jullie in de onvoorwaardelijke liefde en trouw van God voor je kind, waarvan de doop getuigt?

Beloven jullie je kind, dat aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?

Beloven jullie het op te voeden naar het evangelie van Jezus Christus?

En beloven jullie je kind in liefde trouw te blijven welke weg hij/zij in de toekomst ook zal gaan?

Beloven jullie zo elkaar en je kinderen aan God op te dragen?

 

Antwoord ouders: Ja, dat beloven wij

 

-        Alle kinderen mogen naar voren komen. Gesprekje met de kinderen

-        Zingen kinderlied Zoals klei in de hand van de pottenbakker https://youtu.be/LLb8XyeUuVQ

-        Doop en zegentekst

-        Iedereen gaat staan

Vraag aan de gemeente:

Belooft u deze kinderen in liefde te ontvangen in uw midden, hen te dragen in uw gebeden? Wilt u hen helpen groeien in geloof en Jezus na te volgen?

Antwoord: Ja dat beloven wij.

Zingen: Welkom, welkom in ons midden Lied 236 van A.F. Troost uit Zingend Gezegend (melodie Door de nacht van strijd en zorgen)

Welkom, welkom in ons midden,

welkom, nieuwgeboren kind,

hier mag jij met ons aanbidden

God die mensen zoekt en vindt.

Welkom, welkom in ons midden,

welkom, nieuwgeboren kind,

hier mag jij het licht aanbidden

dat de duisternis verblindt.

Welkom, welkom in ons midden,

welkom, nieuwgeboren kind,

hier mag jij de Naam aanbidden

die met jouw naam zich verbindt.

Welkom, welkom in ons midden,

welkom, nieuwgeboren kind,

hier mag jij de Heer aanbidden

die voltooit wat jij begint

-        Overhandiging van de doopkaarsen en kinderbijbel/dagboek - Wilma Ekkelkamp

“Ontvang het licht van Christus en geef het door!”

De doopouders steken de doopkaarsen aan aan het licht van de Paaskaars

-        Donatie ’n Poal “Kinderen van de voedselbank”

Dopelingen gaan terug naar de consistorie samen met de kinderen van de kindernevendienst

 

-        Bijbellezing: Deuteronomium 30: 9-14 NBV - Herbert Kippers

 

-        Preek: Je kunt het!

 

-        Zingen: Medley “Dank U mijn Vader / Mijn toevlucht” – LuCerna

 

Medley

Dank U mijn Vader
voor al Uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt,
mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft.

 

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien
van Uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,
standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
Uw genade is mij genoeg.

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

Niets houdt mij tegen
mij over te geven,
aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde
draagt U, mij er doorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef!

 

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

   Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

   Ik vertrouw op U

-        Gebeden:

  • Dankgebed- ds. Coby de Haan
  • Voorbede – Henrike
  • Vervolg voorbeden- ds. Coby de Haan

-        Collecte

-        Zingen Alles wat adem heeft love de Here lied 146c: 1 en 7

-        Zegen - Afgesloten met gezongen AMEN

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters