PaKaN!
lllll

header3

PaKaN!

Liturgie Ommen Gereformeerde kerk, 25 augustus 2019, 09.30 uur

Voorganger: Ds. Peter Lindhout, Dedemsvaart
Thema: Ben ik vrij?
 
We zingen voor aanvang van de dienst: Lied 289 
Welkom
We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 84: 1, 2, 3    
Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding
We zingen: Lied 645: 1, 2, 3, 4
 
We bidden om Gods ontferming
Leefregel: Deuteronomium 5: 6-21
We zingen: Lied 311: 1, 4, 10   svp met melodie A
 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
We zingen: We gaan voor even uit elkaar
 
Schriftlezingen: Galaten 5 
1 Kor. 6: 12; 1 Kor.10: 23
We zingen: Psalm 124
 
Verkondiging
We zingen: Gezang 485 (Liedboek voor de kerken 1973)
        O Christus, wees geprezen
 
Dienst van de gebeden
We zingen het Onze Vader: Lied 371
      Eerst couplet 1, dan couplet 2 (= herhaling couplet 1)
      Dan refrein; dan 3 met refrein en 4 met refrein
Dienst van de gaven
Zegen
I.p.v. Amen zingen we: Lied 425

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters