Clubwerk
lllll

header3

Clubwerk

Liturgie 14 juli om 10.00 uur Hervormde gemeente Vinkenbuurt

Zondag 14 juli 2019, aanvang 10.00 uur.

Hervormde gemeente VINKENBUURT    

Voorganger: Ds. Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Lied voor de dienst: NLB 213: 1, 2, 5 Morgenglans der eeuwigheid

Welkom/afkondigingen

Zingen: NLB (psalm) 93: 1, 3, 4        

            

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB (psalm) 103: 8

Hoort het gebod Gods uit: Deut. 6: 4-7 (NBV)

Zingen: NLB 836: 1 t/m 5 O Heer die onze Vader zijt


Zullen we samen bidden?

Schriftlezing: Marc. 4: 35 -41 (NBV)

Zingen: NLB (psalm) 107: 10, 13, 14 Laat ons nu voor de Here

Verkondiging: WIE IS HIJ TOCH?

 

Zingen: NLB 965: 1, 2, 3 Heer, stuur zelf het schip der kerk

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?  

Collecten

Slotzang: NLB 905: 1, 4 Wie zich door God alleen laat leiden

Zegen Amen (3x)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters