20 november Eeuwigheidszondag (HG) 20 november Eeuwigheidszondag (HG)
Na de dienst is er in Ommen gelegenheid tot koffiedrinken in de aanbouw. Dit omdat de opbouw voor het middaggedeelte al klaar staat in de open ruimte.

In Vinkenbuurt is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het Buurthuis. Na de middag zijn de nabestaanden in twee verschillende tijdsblokken uitgenodigd in de kerk in Ommen. Zij kunnen dan het steentje in ontvangst nemen, een kaarsje aansteken en bij een kopje koffie nog wat praten. Predikanten en pastoraal medewerkers en ouderlingen zijn daarbij ook aanwezig.

Aan het einde van de middag, van 15.30 tot 15.45 uur is er voor alle gemeenteleden gelegenheid om een kaarsje aan te steken. U bent van harte welkom.

Commissie Eeuwigheidszondag 2022.
terug