wo 26 februari 2020

Aswoensdag: start van de 40 dagen tijd

Locatie: 
 Gereformeerde kerk Bouwstraat
Tijdstip: 
 19.30 uur

26 februari Aswoensdag: start van de 40 dagen tijd

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Rondom Pasen weer een aantal diensten in de 40 dagen tijd.


Aanvang 19.30 uur, Gereformeerde kerk. Voorgangers ds. Jelsma en ds. Keuning. Pianist: Frans Dijkstra

De 40 dagen tijd begint dit jaar op Aswoensdag 26 februari en op deze dag zal de eerste viering in de Gereformeerde kerk worden gehouden. Een prachtig moment om bewust de 40 dagen tijd in te gaan.
De overige diensten zullen in de Stille week worden georganiseerd, informatie daarover volgt in april.

Tijdens de diensten, die door de werkgroep Rondom Pasen worden georganiseerd in de verschillende kerken in Ommen, zal ook gecollecteerd worden.
De opbrengst zal dit jaar gaan naar een project van Dorcas, waar ommenaar Agnes Kroese nauw bij betrokken is.
We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te kunnen dragen aan dit belangrijke werk wat aldaar wordt verricht.

Wij hopen u op Aswoensdag en in de diensten in de Stille week te mogen begroeten om op die manier samen op weg te gaan, op weg naar Pasen

Werkgroep Rondom Pasen

Hallo, mijn naam is Agnes Kroese. Sommigen van jullie zullen me wel kennen, want ik woon in Ommen. Tegenwoordig zullen jullie me echter iets minder vaak in Ommen of de kerk tegenkomen, want ik verblijf een groot deel van het jaar in Zuid-Soedan. Ik werk daar als landendirecteur voor Dorcas (https://dorcas.nl/). Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte Rondom Pasen naar een van de projecten waar ik nauw bij betrokken ben. Hieronder kunnen jullie er iets meer over lezen. Graag maak ik ook van de mogelijkheid gebruik om jullie alvast hartelijk te danken voor jullie bijdrage!
 
Akon North is een gebied in het Noorden van Zuid-Soedan. Een groot deel van het jaar is het onbereikbaar en op de momenten dat het wel bereikbaar is, kun je er alleen komen door o.a. een rivier over te steken en uren te rijden (of te lopen) over slecht begaanbare paadjes. Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van het gebied en de mensen die er wonen. Het leven is er primitief en hard en voor velen is het een dagelijkse strijd om te overleven. Omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is en het daardoor erg duur en lastig is om er te werken, is Dorcas momenteel de enige organisatie die een kantoor heeft in het gebied en er hulp verleent. Dit doen we onder meer door de uitvoering van een ‘Nutrition’ programma. We monitoren zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Indien nodig geven we ze therapeutische voeding en als de conditie van de baby’s erg slecht is, worden ze opgenomen in een ‘stabilisatiecentrum’ (ziekenhuisje). Dit alles om te voorkomen dat kinderen letterlijk doodgaan van de honger. Als de situatie heel nijpend is, bieden we ook voedselondersteuning aan de rest van de bevolking. Gezien de vele noden in het gebied, willen we in de nabije toekomst graag onze activiteiten uitbreiden en ook hulp gaan bieden op het gebied van Water, Sanitair en Hygiëne. Er zijn nu slechts een beperkt aantal waterpompen en veel mensen moeten dagelijks uren lopen naar het dichtstbijzijnde waterpunt, of maken noodgedwongen gebruik van vervuild water. Als gevolg hiervan worden veel mensen ziek. Sommigen worden zelfs zo ziek dat ze het niet overleven. Met het slaan van extra waterputten kunnen we dit voorkomen. Helpt u mee om het (over)leven in Akon North wat draaglijker te maken?
 
Hartelijke groeten,
Agnes Kroese
Country Director Dorcas | South Sudan 

terug