“Ommen geeft warmte” “Ommen geeft warmte”
Uiteraard zijn donaties nog zeer welkom: U kunt uw bijdrage overmaken op Bankrekening nr. NL30 RABO 0335 6600 61 t.n.v. Stichting Noodfonds Ommen onder vermelding van ‘Ommen geeft warmte’, of gebruik de bijgaande QR code. 

Maar, via deze weg willen we u ook juist vragen:
Bent u of kent u iemand die als gevolg van de stijgende energieprijzen in een moeizamere financiële positie komt, en gebruik wil maken van deze tegemoetkoming, kunt u zich aanmelden op ommengeeftwarmte@gmail.com.

Aanmeldingen graag voor 31 januari 2022. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. Ook voor vragen kunt u ons op die manier bereiken.


Namens de werkgroep “Ommen geeft warmte”, ds Kest Jelsma
 
terug