appelplukactie Stichting Ommen voor Oekraine appelplukactie Stichting Ommen voor Oekraine


Zoals u wel weet  houden we als stichting verschillende acties voor het Alzheimerhuis in Oekraïne.
In februari 2018 zijn de eerste bewoners er komen wonen. .
We zijn begonnen met 5 bewoners, momenteel wonen er 13 bewoners.
Onlangs hebben we met onze contactpersonen Dianne en Peter weer  een overleg gehad.

Het goed gaat in het Alzheimerhuis, ook al zijn sommige bewoners ziek geweest door corona, maar er is gelukkig niemand aan overleden. Het ziet er netjes uit en de bewoners krijgen goede zorg.

De mensen die in het alzheimerhuis wonen dragen een groot deel van hun pensioen af voor de  verzorging, de medicatie en het wonen (eten, verwarming, personeelskosten enz.) maar dat is niet voldoende om alle kosten te dekken.

We gaan dan ook door met acties voor financiële steun aan het Alzheimerhuis.
Met de opbrengst van onze acties ondersteunen we ook projecten in het dorp waar Dianne en Peter wonen. Ze hebben een eigen stichting waarbij ze individuele hulp geven aan inwoners,
te denken valt aan voedselpakketten, medische kosten, brandhout voor de winter enz.

Nu het Alzheimerhuis goed loopt, zijn er plannen met een nieuw project beginnen, namelijk ouderenzorg in het dorp van Dianne en Peter. We hebben in juni een overleg gehad met Dianne en Peter.
De gemeente stelt een stuk grond van 2 hectare beschikbaar aan de evangelische kerk voor de bouw van een bejaardenhuis, een christelijk kinderdagverblijf en een huis voor verslavingszorg.

Onze volgende actie is de appelplukactie, dit jaar voor de 24ste keer
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de nieuwbouw van het bejaardenhuis.
In september en oktober gaan we ongeveer 6 tot 8 weken peren en appels plukken in Kraggenburg.

Zijn er onder u mensen die mee willen helpen met de appelpluk actie?

U kunt zelf aangeven welke dag in de week u mee zou willen.

Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Johan Hofmeijer tel. 06-24971383, johanhofmeijer54@gmail.com
Erna Martens tel. 06-12613437, erna.martens@outlook.com
 
terug