wo 18 maart 2020

Ambtsdragers conferentie

Locatie: 
 De Kern
Tijdstip: 
 20.00 uur

Aan alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de ringen Hardenberg en Ommen.
n.b. Ook belangstellenden  zijn van harte welkom.

Hierbij nodigen wij u uit voor de:  
Ambtsdragers conferentie
die D.V. zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020  in “de Kern” te Ommen (Bouwstraat 23)
Aanvang 20.00 uur.   Koffie vanaf 19.45 uur.

Spreker voor deze avond is: ds. J. de Kok van de protestantse gemeente Wilsum

Thema:

“Ruimte voor de Geest
In de kerk, in jou, in de ander.

Samen willen wij deze avond ervaringen uitwisselen.

De agenda is aanwezig in de zaal.
 
Ook belangstellenden  zijn van harte welkom. In verband hiermee zouden wij u willen vragen of u het in uw plaatselijk kerkblad wilt vermelden.

Er zal deze avond ook een boekentafel zijn en verkoop van Israël Producten.

Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven bij het onderstaande adres voor 111 maart,

Met een hartelijke groet,
namens het comité van voorbereiding,

mevr. Gineke Peltjes                                               
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
06-30955705 

terug