Ambtsdragers conferentie Ambtsdragers conferentie
 De conferentie wordt  gehouden  in ‘de Esch, Hessenweg 47 , Hardenberg.
. Aanvang 19.45 uur, koffie vanaf 19.15 uur.

Spreker voor deze avond is: Arjen Derksen
‘Wie van u heeft zoveel drank in huis, dat hij er het hele huis mee dronken kan voeren?’
Een vraag die Arjen regelmatig aan groepen jongeren stelde. Meestal ging bij de helft van de aanwezigen de vinger omhoog.
Arjen is jarenlang werkzaam geweest als preventiemedewerker bij de stichting Chris en Voorkom.
Op talloos veel scholen en instellingen heeft hij gesproken over allerlei verslavingen. Vanuit zijn christelijke overtuiging bespreekt hij oorzaken van verslaving, de gevaren ervan en hoe met deze problematiek om te gaan. Ook bij zijn huidige werk, bij de opvang van kwetsbare mensen, werkt Arjen nadrukkelijk vanuit zijn geloof. Ieder mens, en zeker ook de meest kwetsbare, heeft recht op een veilig huis, is waardevol in de ogen van God. Arjen zal in zijn inleiding de link leggen naar het pastoraat, naar de rol die ambtsdragers, contactpersonen en gemeenteleden hierin mogen vervullen. Samen willen wij deze avond ervaringen uitwisselen.
De agenda is aanwezig in de zaal. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.
Er zal deze avond ook een boekentafel van boekhandel Heijink zijn.
Wilt u zich telefonisch, liever nog per email, opgeven bij het onderstaande adres voor 21 oktober.
Mw. Gineke Peltjes. Comité van voorbereiding

mevr. Gineke Peltjes                                                         
v. Royensweg 53
7691 BR Bergentheim
06-30955705
ginekepeltjes@gmail.com 
terug