Geslaagde Actie December Kinderen voor Kinderen Geslaagde Actie December Kinderen voor Kinderen
Via de Ommense scholen, ongeacht signatuur, zijn de geschenken bij de kinderen van de doelgroep terecht gekomen. Verder nog bij gezinnen op aanvraag en een enkel geschenk via de voedselbank.
Op deze manier konden we veel gezinnen een extra steuntje in de rug geven en de kinderen blij maken in deze decembermaand.
Het was hartverwarmend te ervaren dat we samen van deze actie een succes konden maken.

Daarom een woord van dank aan iedereen die op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd.

Een bijzonder woord van dank aan de directie, ouders en leerlingen van de Ommense Floreantscholen. Deze actie verdient naar ons idee een vervolg. Heeft u daarvoor ideeën, schroom dan niet ze te delen met de diaconie!

Namens de werkgroep kinderen voor kinderen
Klaas L. Schaap, voorzitter diaconie
 
 
terug