atEleven gaat van start atEleven gaat van start
atEleven

De plannen voor atEleven, het vervolg van crosspoint, stonden in de steigers. We waren voornemens deze plannen dit seizoen uit te rollen. Helaas is dit door corona niet gelukt.

Afgelopen maanden zijn we wel met elkaar in contact gebleven. Nu de lockdown nog even lijkt te duren, hebben we vandaag tijdens onze vergadering nieuwe plannen gemaakt voor ontmoeting in de komende periode.

We delen dit graag met jullie en willen jullie hiervoor allemaal uitnodigen!
31 januari willen we een online interactieve ‘dienst’ houden. Iedereen kan meedoen via Teams. Je kunt dit berichtje bewaren en de QR-code hieronder scannen. Weet je zeker dat je meedoet, dan mag je je ook opgeven. Je ontvangt dan een eigen uitnodiging van Teams. Opgeven kan door te mailen naar: AtEleven@pkn-ommen.nl
Kom en doe mee 31 januari! We beginnen om 11 uur!

Op 14 februari organiseren we een ontmoetingswandeling. Hier kun je je ook voor aanmelden. Als je je opgeeft word je ingedeeld en gekoppeld aan iemand anders. Samen kun je wandelen en praten over een vraag/onderwerp wat door ons wordt aangereikt. Hiervoor opgeven kan door te mailen naar AtEleven@pkn-ommen.nl (graag voor 12 feb.)
Op deze manier willen we toch proberen atEleven vorm te geven. Het is voor ons ook een experiment en een zoektocht naar mogelijkheden. Zoek jij met ons mee? Meld je dan aan!!
Groetjes atEleven..

Beste wensen
De vorige inleverdatum van kerkvensters was in mijn vakantie dus gemist. Het is 12 januari als ik dit schrijf, maar ik zeg altijd, als je het écht meent mag je het altijd zeggen. Dus bij deze; Nog de beste wensen en Gods rijke zegen voor 2021. 2020 was bijzonder. Laten we van 2021 een mooi jaar maken. Vol van momenten met God. In lock-down of in andere situatie. Dat we Hem mogen zoeken en na mogen leven en onze relatie met hem versterkt mag worden, door alles heen!
Groet
Thomas Abbes
Jongerenwerker PaKaN!
 
terug