Aanpassingen n.a.v. de nieuwste corona regels (HG) Aanpassingen n.a.v. de nieuwste corona regels (HG)
De boodschap van de laatste persconferentie was duidelijk. Er zijn de laatste weken erg veel besmettingen. De ziekenhuizen hebben het te druk. Veel operaties kunnen niet doorgaan. Ook voor de kerkelijke activiteiten betekent dit:
  • Bij klachten blijft u thuis. 
  • U houdt 1,5 meter afstand tot anderen
  • De kerkdiensten in de ochtend blijven op basis van inschrijving. Daarin verandert op dit moment dus niets.
  • De avonddiensten worden online verzorgd. De gemeenteleden die de behoefte voelen om toch fysiek aanwezig te zijn in de dienst, zijn van harte welkom. Zij hoeven zich daarvoor ook niet aan te melden en kunnen na binnenkomst in de kerk een plaats zoeken waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht dient te worden genomen. 
  • Binnen draagt u een mondkapje, deze kan pas af op uw zitplaats.   
  • De garderobe is gesloten, jassen neemt u mee naar uw zitplaats.
  • Met uitzondering van noodzakelijke vergaderingen zijn er na 17.00u geen activiteiten in het Hervormd Centrum. 
  • Dagactiviteiten in het Hervormd Centrum kunnen alleen doorgaan met strikte naleving van de 1,5m afstand en een vaste zitplaats. 
  •  
Deze regels gaan per direct in en blijven in ieder geval van kracht tot en met de persconferentie van 14 december 2021.”

Marinus Dunnewind
terug