Afsluiting Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft warmte’ Afsluiting Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft warmte’
De werkgroep werd in 2 subgroepen gesplitst. Eén subgroep kreeg als doel alle Ommenaren die die korting om de een of andere reden niet echt nodig hebben te bewegen een deel van die korting van 400 euro in het Noodfonds te storten. De andere subgroep kreeg als taak hen in beeld te krijgen die tot de minima behoren en door de verhoogde energieprijzen  in de problemen dreigden te komen. Deze subgroep deed een beroep op de gemeente Ommen om de bij de gemeente bekende mensen uit de doelgroep te informeren over de mogelijkheid een beroep te doen op het Noodfonds.
Al vrij snel boekten de subgroepen resultaat: mensen deden een  beroep op het Noodfonds én mensen stortten (een deel van) hun energiecompensatie in het Noodfonds.
De werkgroep gaf de mensen die een beroep op het Noodfonds zouden kunnen doen ruimschoots de tijd dit te doen. Na een paar keer de termijn  te hebben verlengd werd de definitieve sluitingsdatum vastgesteld: 31 maart. Zo’n 220 huishoudens deden een beroep op het Warmtefonds.
Aan inkomsten kwam zo’n 40.000 euro binnen. Gaandeweg de actie besloot de gemeente Ommen het via de Kerken binnengekomen bedrag te verdubbelen. Aanvankelijk ging deze toezegging vergezeld van enkele voorwaarden waaraan mensen die een beroep op het Fonds wilden doen zouden moeten voldoen. Later liet de gemeente die vallen en legde de uitvoering van de actie volledig in handen van de werkgroep.
De werkgroep heeft gekozen om  het huidige via de kerken binnengekomen bedrag in april te verdelen onder de aangemelde adressen. Het uit te keren bedrag is dus het resultaat van de eindopbrengst gedeeld door het aantal adressen.
De uitkering vindt plaats via het verstrekken van een pasje waarop het bedrag staat en dat gebruikt kan worden bij de Jumbo en Albert Heijn.
Binnenkort, zo verwachten wij, zal de gemeente Ommen haar aandeel in het Noodfonds storten. In oktober zullen wij de aangemelde adressen nogmaals bezoeken om wederom de pasjes te verstrekken.
De werkgroep zal geen campagne voeren om het Noodfonds onder de aandacht te brengen van eventuele (nieuwe) gegadigden. Doel was een signaal af te geven aan de overheid om juist de minima tegemoet te komen. Dit signaal is afgegeven.  De werkgroep stelt dat zij deze problematiek  niet kan oplossen. Het is in de eerste plaats de taak van de overheid. Wel wil de werkgroep nog in gesprek gaan met de plaatselijke overheid om te onderzoeken of er verruiming van bijzondere compensaties mogelijk is én om te onderzoeken wat we er aan kunnen doen dat iedereen die recht heeft op een bepaalde compensatie of tegemoetkoming dit ook én weet én er een beroep op doet. Het resultaat van zo’n overleg van de Kerken en de gemeente Ommen zou kunnen zijn dat in gezamenlijkheid een signaal wordt afgegeven aan de landelijke overheid. Er zijn ook al plannen om hier in Ommen in gesprek te gaan met de minister van armoede, Carola Schouten.
Als werkgroep wijzen wij hen die niet voor de sluitingsdatum van 31 maart zich hebben aangemeld -  maar wel (later) in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen -  op de mogelijkheid een energietoeslag van de (plaatselijke) overheid te krijgen. Landelijk blijkt dat slechts zo’n 350.000 van de 850.000 huishoudens die tot de minima behoren bij de gemeente bekend zijn. Dat betekent dat er ook in Ommen huishoudens zullen zijn die behoren tot de  minima en recht hebben op compensatie maar die niet bekend zijn bij de gemeente. Voor deze mensen is het dus zaak de berichtgeving in de gaten te houden en ZELF een beroep te doen op die compensatie door de gemeente Ommen.
Tot slot: we kijken terug op een mooie actie, een actie van én de gezamenlijke kerken én in goede samenwerking met de gemeente Ommen. We bedanken iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze geslaagde actie!
De werkgroep “Ommen geeft warmte”

 
terug