Actie Kerkbalans (HG) 2022 gaat start! Actie Kerkbalans (HG) 2022 gaat start!
De Actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden van 15 t/m 29 januari 2022. De envelop wordt ook weer bij u opgehaald; de datum en het tijdstip vindt u op de envelop. Wilt u de envelop a.u.b. ingevuld klaarleggen?
Het college hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst zodat het kerkenwerk doorgang kan vinden, door de kerkrentmeesters en de diaconie.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente wenst u een gezegend en gezond 2022 toe.
 
terug