Actie Kerkbalans 2022 Hervormde Gemeente Actie Kerkbalans 2022 Hervormde Gemeente


  


Maar ook de uitzendingen via het internet van de kerkdiensten kosten geld, evenals het pastoraat en jeugdwerk. En niet te vergeten de verplichte bijdragen voor elk gemeentelid dat de kerk afdraagt aan de landelijke PKN.
Ja, wij vragen van u allen een financiële bedrage om onze kerk levendig en in stand te kunnen houden om samen elke zondag te vieren dat wij een gemeente van God mogen zijn.
De enveloppen worden dit jaar aan u overhandigd vanaf 15 januari en op een later tijdstip weer opgehaald.
Meer informatie volgt in januari in Kerkvensters.
Met een hartelijke groet,
het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

 
terug