Alpha weekend Alpha weekend
De deelnemers gaan nadenken welke plaats God in hun leven mag innemen. God wil niets liever dan een relatie met u/jou persoonlijk. God wil niets liever dan in jouw persoonlijke leven komen en in jouw leven werken.
De Heilige Geest is een dagelijkse, heerlijke maar ook noodzakelijke bron van kracht en leiding, die we als kinderen van God gewoon nodig hebben. In welke mate wij het merken dat de Heilige Geest ín én door ons heen werkt, is afhankelijk van de ruimte die we de Heilige Geest geven in ons leven. Wie zit er op de troon van ons/jouw leven, wijzelf, of zit God op de troon? Mag Hij de regie in handen nemen én houden? Durven wij ons helemaal over te geven aan Hem?
We vragen voorbede voor de deelenemers én voor de leiding. Voor open harten, open ogen en open oren. Dat de Boodschap mag worden verstaan en de deelnemers opnieuw of voor het eerst misschien, helemaal vervuld mogen worden van de Heilige Geest. We bidden dat harten mogen worden aangeraakt. En dat de deelnemers zullen weten en zullen gaan ervaren Wie de Heilige Geest is. En dat ze een levende relatie mogen krijgen met onze levende Heer en Heiland. We bidden voor wijsheid voor de leiding, de juiste woorden en de juiste houding naar de deelnemers toe. Dat zij zich zullen laten leiden door de Heilige Geest, dat God door hen heen mag werken dit weekend met Zijn Geest en ook de rest van de Alpha cursus.
We zien er naar uit hoe God dit weekend en daarna gaat werken!
Bedankt alvast voor uw/jouw gebed!
Namens het Alpha team 
Fred, Robert, Christien  en Ina


 
terug