Avonddiensten opgeschort Avonddiensten opgeschort
Het Dagelijks Bestuur heeft afgelopen week besloten om de avonddiensten vanaf 24 januari 2021 t/m het einde van de lockdown op te schorten. 

In de periode dat we nog met 30 mensen in de kerk mochten komen, zijn de avonddiensten in het leven geroepen om meer gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te wonen. Als gevolg van de genomen maatregelen i.v.m. het coronavirus, is het dringende verzoek gedaan om de kerkdiensten in principe alleen online mee te beleven. Daarmee is ook de basis, waarop we in eerste instantie de avonddiensten organiseerden, komen te vervallen. Reden waarom het DB bovengenoemd besluit heeft genomen.

Hetzelfde geldt voor het zingen in de kerk. Deze week is er vanuit de landelijke PKN een aanwijzing gekomen met het dringende advies om niet meer te zingen in de kerk. Dit als gevolg van de zeer besmettelijke engelse variant van het coronavirus en er recent een tweetal voorbeelden zijn waarbij mensen als gevolg van zingen zijn besmet met het virus. Besloten is om ook het zingen tijdens de diensten vanaf 24 januari 2021 tot en met het einde van de lockdown op te schorten. In verband met de gedane voorbereidingen zal het koortje aanstaande zondagmorgen, voorlopig voor de laatste keer, een bijdrage leveren aan de eredienst. 

Marinus Dunnewind, voorzitter hervormde kerkenraad
terug