Autoloze zondag 30 juli 2023 Autoloze zondag 30 juli 2023

Earth Overshoot Day is de dag van het jaar waarop - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd kan opbrengen of geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Voor 2023 is deze dag berekend op 2 augustus. Hierna ontstaat dus een netto uitputting en vervuiling van de aarde. Je kan het ook anders formuleren. Na die datum zijn we met onze levensstijl aan het potverteren op mensen in arme landen en toekomstige generaties. Dat doen we in een steeds sneller tempo. In de jaren zeventig lag deze dag nog in eind december. Je leest of hoort wel eens zinnen als “met onze levensstijl hebben we drie keer de aarde nodig”. Dat is gebaseerd op deze berekeningen.

Hoe verhoudt deze levensstijl zich tot onze christelijke waarden en normen? Hoe moeten we omgaan met het feit dat er steeds minder overblijft voor mensen in andere delen van de wereld of voor de generaties na ons? Is het niet een christelijke opgaaf om te gaan minderen? Is het misschien zo dat we ons laten verleiden door bedrijven die steeds meer spullen en activiteiten aanprijzen die we helemaal niet nodig hebben?
Veel wetenschappers stellen dat juist die steeds grotere consumptie ons ongelukkiger maakt. Het geeft alleen maar een korte bevredigingsprikkel en dan wil een mens meer. Bezinning, verinnerlijking, soberder leven zou veel meer bijdragen aan geluk en welzijn. Maar we willen toch niet terug naar de jaren vijftig? Is er misschien een modern antwoord te vinden op het continue en onbevredigbaar verlangen naar genieten?

Wij stellen voor om de Earth Overshoot Day als een dag te zien waarop we ons een beetje bezinnen op vragen als hierboven geformuleerd. Hoe? 30 juli is de zondag die het dichtst bij Earth Overshoot day ligt. We stellen voor dat iedereen (voor zover mogelijk) op de fiets naar de viering van 30 juli komt. En de auto de rest van de dag ook laat staan. Laten we deze dag gebruiken om wat na te denken over bovenstaande vragen. Of andere vragen die raken aan het thema hoe ons huidige consumptiegedrag zich verhoudt tot leven volgens de Bijbel. Er is niet één antwoord op deze vraag. Dit is een oproep tot mediteren en bezinnen. Ieder voor zich en ieder op zijn eigen manier. We wensen jullie een inspirerende 30 juli toe.

Werkgroep kerk en klimaat

terug