aanvullend bericht Kerkbalans 2021 HG aanvullend bericht Kerkbalans 2021 HG

Actie Kerkbalans 2021
De Actie Kerkbalans 2021 start volgende week en eindigt 30 januari aanstaande.
Anders dan voorgaande jaren, wordt in verband met Corona, dit jaar meestal de envelop in de brievenbus gedaan.

De envelop met het ingevulde antwoordformulier wordt  opgehaald door een vrijwilliger, die op de envelop heeft aangegeven wanneer hij of zij dat doet. Wilt u s.v.p. de envelop klaarleggen?

Omdat dit jaar helaas niet voor elke lijst een vrijwilliger is gevonden zijn ook enveloppen per post verstuurd.
In de envelop bevindt zich, naast het antwoordformulier, een antwoordenvelop met een postzegel, waarvan u gebruik kunt maken. Natuurlijk mag de antwoordenvelop in de brievenbus van het kerkelijk bureau gedaan worden.
Bij voorbaat dankt voor uw medewerking!
Helaas is in het toezeggingsformulier het jaartal 2020 blijven  staan; dit moet natuurlijk 2021 zijn.
Excuus voor deze vergissing.

 

Met een vriendelijke groet,
het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
  
 
 
terug