Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente
Kerkdiensten
In de vorige editie van Kerkvensters gaf ik aan dat de kerkenraad heeft besloten om nog geen kerkdiensten te organiseren in verband met de hoge besmettingscijfers. Daarnaast heb ik aangegeven dat de kerkenraad hierin de richtlijnen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) volgt daar waar het gaat om het al dan niet houden van kerkdiensten.

Op 28 april 2021 heeft het CIO aangegeven dat het wat hen betreft weer mogelijk is kerkdiensten te organiseren met maximaal 30 mensen (Voor de Vinkenbuurt is dit aantal op 20 gesteld). De gemeenteleden die een taak hebben tijdens de dienst, zoals de ouderling van dienst, koster, etc. maken geen onderdeel uit van genoemd aantal.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 16 mei 2021 wekelijks weer kerkdiensten te gaan organiseren waarbij gemeenteleden fysiek aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor zowel diensten in Vinkenbuurt als voor diensten in het centrum van Ommen.

Avonddienst
De avonddienst zal vanaf 16 mei 2021 ook weer wekelijks worden georganiseerd. Deze diensten zullen worden gehouden in de Hervormde kerk in het centrum van Ommen. In deze dienst zullen naast leden van de Hervormde gemeente ook leden van de Gereformeerde Kerk in de gelegenheid worden gesteld deze dienst bij te wonen.

Reserveren
Om uitgenodigd te worden voor een dienst, dient gebruik te worden gemaakt van een reserveringssysteem.
Veel gemeenteleden hebben zich vorig jaar al aangemeld bij dit systeem en zij zullen, als het zover is, weer een uitnodiging ontvangen zoals dat eerder ook het geval was.
Zij hoeven zich dus niet opnieuw aan te melden.
Bent u nog niet aangemeld maar u wilt een dienst bijwonen, meldt u zich dan aan. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u vinden op de site van PKN-Ommen of elders in de editie van Kerkvensters.

Voorwaarden
Als u bent uitgenodigd, komt u dan alleen naar de kerkdienst als u geen corona gerelateerde klachten heeft. Heeft u die wel of twijfelt u, blijf dan thuis!
Daarnaast vragen we iedereen om de anderhalve meter onderlinge afstand in acht te nemen, bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en bij verplaatsingen door de kerk een mondkapje te dragen.
Ik wil u vragen om de kerk via de kant van de koster binnen te komen. Uiteraard geldt dit niet voor mensen die minder valide zijn. Zij kunnen via de JIPP ingang de kerk betreden. Na binnenkomst wordt de procedure gevolgd zoals u dat tot nu toe ook was gewend en vraag ik u om de aanwijzingen van de aanwezige dienstdoende coördinator op te volgen.


Bijzonderheden
  • Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, zal door de kerkgangers tijdens de dienst niet worden gezongen. Ook zal tot een nader te bepalen moment geen gebruik worden gemaakt van een aantal voorzangers / koortje.
  • De kindernevendienst zal, indien er kinderen in de kerk aanwezig zijn, naast online ook fysiek weer vorm worden gegeven.  Om zoveel mogelijk loopbewegingen te voorkomen zullen de kinderen bij het “kindermoment” niet naar voren worden geroepen en zullen zij, met hun ouder(s), zo dicht mogelijk bij de aanbouw een plaats toegewezen krijgen door de coördinator van dienst.
  • Voorlopig kan er nog geen gebruik worden gemaakt van de kinderoppas in de kerk.
  • Naast het feitelijk beleven van een kerkdienst, blijft het digitaal volgen van de kerkdienst via Kerkomroep ook tot de mogelijkheden behoren


Bovenstaande zal alleen doorgang kunnen vinden als de versoepelingen niet weer worden ingetrokken. En, als het aantal besmettingen of andere ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, kan dit besluit OP ELK MOMENT worden heroverwogen. Mocht dit het geval zijn, dan zult u daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
Als kerkenraad zijn we God dankbaar dat het weer mogelijk is om diensten te organiseren waarbij gemeenteleden fysiek aanwezig mogen zijn. Wij bidden om Gods zegen over dit besluit en dat het mag meewerken aan de bouw van Zijn koninkrijk.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente


 
terug