Bemoediging 16 april Bemoediging 16 april
Graag deel ik met u een Bijbelverhaal dat in de situatie waarin wij ons nu bevinden heel actueel is. U kunt het eventueel nalezen in Johannes 20:19-23.

Net na de opstanding van Jezus zijn de leerlingen bij elkaar. Ze hebben het huis waar ze zich bevinden op slot gedaan. Immers: ze zijn bang dat de autoriteiten hen ook zullen komen halen. Ofwel alleen al omdat ze hoorden bij Jezus. Ofwel omdat het lichaam van Jezus is verdwenen – en zij ervan verdacht zouden worden daar iets mee te maken te hebben, bijvoorbeeld om de mensen te laten geloven dat Hij is opgestaan.

Hun situatie lijkt op de onze. De leerlingen kunnen nog bij elkaar komen – dat is een verschil met ons. Maar: het huis waar ze zich bevinden, zit op slot. En dat is de overeenkomst. We zitten grotendeels opgesloten in onze eigen huizen. “Blijf zoveel mogelijk thuis.”

Het bijzondere. Zomaar opeens staat Jezus bij de leerlingen in de kamer. Gekomen door gesloten deuren. Hij wenst ze vrede. Of eigenlijk: Hij geeft ze vrede. Letterlijk zegt Hij: “Vrede zij u!”

Zit daar geen geweldige troost in, als wij ons opgesloten voelen? Voor Jezus zijn we nooit onbereikbaar. Hij die door gesloten deuren zijn leerlingen opzocht. Hij weet ook ons wel te vinden. En zijn aanwezigheid. Die is ook nu het antwoord op de angst. Die geeft ook ons vrede!

K. H.


 
terug