Bemoediging 16 mei Bemoediging 16 mei
Deze week maakte onze landelijke kerk bekend dat er tijdens kerkdiensten voorlopig geen samenzang mogelijk is. Zingen blijkt een bron van besmetting te zijn. Het risico is te groot.

Nu heeft PKN-Ommen besloten voorlopig nog geen ‘gewone’ kerkdiensten te organiseren. Vanwege de veiligheid gaan we door met alleen online diensten. In die zin is samenzang in de zondagse diensten voor ons nog helemaal niet aan de orde.

Maar ik realiseer me: dit dringende advies geldt natuurlijk ook voor rouw- en trouwdiensten. Ook als daar vanaf 1 juli weer maximaal 100 mensen bij aanwezig mogen zijn. Tussen haakjes: in de Hervormde Kerk zal dat aantal lager liggen, om ons ook goed aan dat andere voorschrift te kunnen houden, dat we onderling 1,5 meter afstand moeten houden.

Ingrijpend! Zingen is altijd zo’n wezenlijk onderdeel van de protestantste liturgie geweest. Zingen is vanouds de manier waarop de gemeente actief meedoet. Dat valt nu weg. En voor hoe lang?

Persoonlijk houd ik ook van zingen. Samen de lofzang zingen in een volle kerk. Voor mij is het iets van de hemel op aarde. Heerlijk! Hoe lang zullen we daar nog op moeten wachten?

Tegelijk. Gaat het bij de samenzang ten diepste niet om God? Dat we Hem loven, Hem groot maken? Ondanks alles? Ook in crisistijd? Met eerbied gesproken: zou Hij het niet ook missen?

Als we in de kerk voorlopig niet kunnen zingen. Laten we dat dan thuis doen. Terwijl we luisteren naar de zang van de online kerkdienst. Lekker (samen) meezingen! Maar ook op andere momenten, de hele week door. Gewoon zomaar, spontaan. Onder de douche, terwijl we de tafel dekken, of in de tuin. Een lied aanheffen, een loflied, tot eer van God. Want de lofzang mag niet verstommen!

Maar ook, misschien wel vooral: laten we andere manieren zoeken om God groot te maken. Met onze woorden, in het gebed. Of: met ons leven. Noemt Paulus dat niet “de ware eredienst”, Romeinen 12:1? Een leven waarin we volharden in geloof – juist nu. Waarin we volharden in het omzien naar elkaar – juist nu. Dat is een leven tot eer van God. Zo houden we ook in deze moeilijke tijd de lofzang gaande!

K. H.

 
terug