Bemoediging 21 april Bemoediging 21 april
Angst en vertrouwen

Langzamerhand groeit er vertrouwen dat er uitzicht is aan het einde van de tunnel die ‘coronavirus’ heet. Vandaag is het een spannende dag, omdat er vandaag een uitspraak komt over verschillende dingen die misschien wat meer versoepeld worden.
Maar wat zal er versoepeld worden? En tot hoeverre zal er versoepeld worden?
Heel veel kinderen en volwassenen zullen om 19.00 uur gespannen voor de tv zitten, omdat er vanuit de regering mededelingen zullen worden gedaan.
Voorlopig zullen we nog in een anderhalve-meter-samenleving zijn. Maar verder…?
Bij velen zal er nog angst zijn. Angst voor besmetting. Angst voor ziekte. Angst dat geliefden ziek worden.
Er is een dunne lijn tussen angst en vertrouwen.
Angst voor ziekte.
Angst voor het coronavirus.
Vertrouwen dat het goed komt.
Angst voor zoveel bedrijven die gebukt gaan onder financiële consequenties als gevolg van de maatregelen.
Vertrouwen dat op kortere of langere termijn, met hulp van de overheid, het land zich zal herstellen.
Onzekerheid wat de toekomst zal brengen en hoe lang mensen nog alleen op hun kamer moeten blijven, hoe lang gezinnen nog aangewezen zijn op elkaar voor vermaak en het doorbrengen van tijd.
Vertrouwen dat mensen zoveel kracht hebben dat we het samen zullen redden.

Maar wij, mensen van God, met elkaar verbonden door Jezus Christus, weten van een kracht die verder rijkt dan de dag van vandaag en de hoop op morgen.
Er is een lied wat ons daarbij kan bemoedigen. Een lied over Gods aanwezigheid.

G.M.


IK ZAL ER ZIJN
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat 
terug