Bemoediging 27 april Koningsdag Bemoediging 27 april Koningsdag
Leve de koningen

Nee, eerlijk gezegd was de profeet Samuël geen fan van het koningschap. Hij zei tegen het volk dat om een koning vroeg: “uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, en zij zullen voor zijn wagen uit lopen; 12hij zal hen aanstellen als oversten over duizend en oversten over vijftig; zij zullen zijn akkerland ​ploegen​ en zijn oogst binnenhalen; zijn wapens en wagentuig zullen zij vervaardigen. 13Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 14Verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven; 15van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij ​tienden​ nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. 16Uw ​slaven, ​slavinnen, de beste van uw jonge mannen, en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. 17Van uw kleinvee zal hij ​tienden​ nemen, en zelf zult gij hem tot ​slaven​ zijn” (1Sam.8).

Heel wat woorden heeft Samuël nodig om zijn afkeer van zo’n koning uit te spreken. En diep geworteld zit nog steeds in het Joodse denken: ‘wie denkt zomaar macht over een ander mens uit te mogen oefenen?’ In het oude Midden-Oosten was het gebruikelijk dat een koning ‘beeld van God’ heette, alleen hij (en heel af en toe zij). Deze koning kon natuurlijk niet overal zijn, dus liet hij in heel zijn rijk zijn standbeelden achter om zijn gebied en macht te markeren: hij was god op aarde.

De bijbel begint in Genesis dat God de mens naar zijn evenbeeld schiep. Anders gezegd: dat standbeeld van de echte en enige koning, dat is de Adam=mens. Dat ben jij. Dat is elk mens. Niet alleen een koning is een ‘beeld van God’ maar iedereen krijgt die rol. Leve deze koningen! En koninginnen! Zij zijn gemaakt als Gods standbeeld op aarde: getuigen van zijn macht-door-liefde. Zoals vaker draait de bijbel de boel dus weer lekker om.

Bijbels gedacht is er altijd een hogere macht dan welk mens ook. Voor iedereen is er dus een hogere macht om te dienen, of je nou koning genoemd wordt of onderdaan: voor God zijn we allemaal hetzelfde. Er is maar één Koning om te dienen.

Blij ben ik dat we in Nederland geen alleenheersende vorsten meer kennen. En blij ben ik dat onze koning ook af en toe naar de kerk gaat: even onderdaan van de enige Koning. En even gewoon mijn broeder Wim.

HB

 
terug