bemoediging 4 april bemoediging 4 april
Ik las een mooie meditatie van ds. L. Plug uit Barneveld (waar mijn opa woont). De meditatie ging over Jesaja 53:4, ‘Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.’ Over het lijden van de dienaar van de HEER (in wie we de Here Jezus mogen herkennen) en ons lijden vandaag.

Citaat: ‘Indringend klinkt het: Hij heeft onze ziekten gedragen. Dan mogen we opnieuw zeggen: het coronavirus. Welke ziekte ons ook treft. Hij heeft die gedragen.’

En even verderop: ‘Toen Jezus aan het kruis hing, heeft Hij dat alles meegenomen. Hij heeft alles gedragen: mijn zonde, mijn ziekte, mijn dood.’

Ik vind dat een week voor Goede Vrijdag en Pasen hele vertroostende woorden. Juist ook in de situatie waar we nu in zitten. Natuurlijk, daar zijn niet ineens alle problemen mee opgelost. Mensen worden nog net zo ziek. Dat zegt ds. Plug ook. ‘Dat betekent niet dat ziekte ons niet meer treffen kan. Dat zien we in deze wereld. Dat merken we, tot in ons eigen leven. Wat kan ellende ons treffen.’ Herkenbaar! En toch. Dat de Zoon van God in zijn leven en sterven onze ziekten heeft gedragen. Dat zijn woorden om voor jezelf eens rustig te overdenken. Ze doen mij in elk geval erg goed!

K. H.

 
terug