Bemoediging 10 april Bemoediging 10 april
Wat is Jezus ons toch nabij op deze Goede Vrijdag in een periode van corona en onzekerheid.
Ook Jezus kende de vertwijfeling, doodsangst en eenzaamheid. Te midden van dit alles bleef hij bidden, in alles bleef hij verbonden met de hemelse Vader.
Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil maar zoals U het wilt.
De wil van God, “Uw wil geschiede” bidden ook wij in het Onze Vader met Jezus mee.
Wat is er veel gepreekt, gebeden en gestreden over de wil van God in en met ons leven.
Wat zijn er ook gemakkelijke en soms harde liefdeloze dingen geschreven en gezegd over de wil van God. Ook nu zijn er mensen die zeggen te weten dat corona de wil van God is, als straf.
Als we iets over die wil van God mogen zeggen dan moeten we zeggen dat het alles met Gods liefde te maken heeft.
Het geldt ook voor het lijdensverhaal op deze Goede Vrijdag.
Van begin tot eind is alles omgeven door de liefde van God voor ons.
Jezus onze Redder, Hij geeft niet op, laat niet los maar gaat de weg van de liefde.
Zelfs al gaat die weg via het kruis, via de dood.
Gods wil heeft alles met leven en liefde te maken, met toekomst en hoop.
In die duistere nacht van de macht van de duisternis ging Jezus de weg van vertrouwen, een weg van nabije verbondenheid met de Vader.
Dwars door menselijke schuld en falen heen, dwars door de zonde die zulke rare dingen met ons doet waardoor we ons zo klein kunnen voelen, bittere tranen huilen.
Dwars door dit alles heen ging Jezus zijn weg, de weg van Gods liefde.
En alleen deze weg komt uit bij Pasen, dáár bleek wat nu eigenlijk Gods wil is.
Jezus baande voor ons een weg door dood en zonde heen, door corona en kanker, verdriet en vertwijfeling, een weg sterker dan haat en kwaad.
Jezus dé Weg, dé Waarheid en hét Leven.
Op deze Goede Vrijdag van het úúr van de macht van de duisternis opende Jezus de deur naar het land van louter licht, een ééuwigheid van licht en liefde.
Van onvoorwaardelijke liefde. Om stil van te worden.

K.J.

 
terug