Bemoediging 16 maart Bemoediging 16 maart
WOORD VOOR VANDAAG 1 Petrus 5:8-11
‘Wees nuchter en waakzaam.’ De oude woorden van Petrus klinken opnieuw van alle kanten: nuchter om niet in paniek te raken, waakzaam omdat ‘de vijand’ met de veel te mooie naam Corona op de loer ligt. De schrik zit er bij ons allemaal goed in: wereldwijd.
Petrus zegt nog meer: dat we geroepen zijn om in Christus Jezus deel te krijgen aan Gods eeuwige luister. Geroepen=uitgenodigd. God daagt ons uit om een andere kant van het leven-nu te zien: de kant met eeuwigheidswaarde. Concreet merk je dat, waar mensen het beste in zich boven laten komen en inderdaad een beetje op elkaar letten. Verstild in jezelf – innerlijk dringt zich aan je op: er is een goedheid en een schoonheid die je niet uit handen laat vallen. Zelfs niet waar onze handen tekort zijn.

Vraag: hoe merk jij de kracht van God in tijden van Corona?

Petrus 5:8-11 Wees nuchter en waakzaam, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.


H.B.

 
terug