bericht van de beroepingscommissie Hervormde gemeente bericht van de beroepingscommissie Hervormde gemeente
Inmiddels heeft de kerkenraad aan de beroepingscommissie gevraagd door te gaan met de werkzaamheden en die pakken we nu weer op. Als eerste stap willen we een overzicht maken van mogelijk geschikte predikanten. Opnieuw kunt u namen van predikanten indienen bij de commissie.

Het is wellicht goed nogmaals te vermelden dat we, na de herstructurering, één kerkenraad hebben met een Dagelijks Bestuur. We zijn dus op zoek naar een predikant, die er samen met ds.Dorgelo is voor de gehele gemeente, met als pastoraal werkgebied het geografisch deel Zuid-Oost van de Hervormde gemeente.
Het emailadres van de bc is: herv-bc@pkn-ommen maar u mag ook de naam schriftelijk doorgeven aan ondergetekende.
 
Arie van der Snel,
voorzitter bc.
 
 
 
terug