Beroepingscommissie HG Beroepingscommissie HG
Zoals u in het vorige nummer van Kerkvensters heeft kunnen lezen zijn we als beroepingscommissie onze werkzaamheden begonnen, een eerste stap ‘van veel naar minder’. De afgelopen weken merkten we dat gemeenteleden meelevend zijn (fijn!) en ook dat men nog wel een naam zou willen doorgeven, ook al was de aanlevertermijn al verstreken. Daar hebben we over gesproken, ook met het DB van de kerkenraad. Ja, we willen die namen wel meenemen in onze overwegingen en zoektocht naar een nieuwe predikant. Om het zuiver te houden willen we daarom eenieder nog een keer de gelegenheid geven namen in te dienen, dan heeft iedereen dezelfde mogelijkheden gehad. Dat inleveren kan tot en met vrijdag 20 mei via de mail van de beroepingscommissie herv-bc@pkn-ommen.nl of bij ondergetekende.
 
Namens de beroepingscommissie,
Arie van der Snel, voorzitter.

 
terug