Bevestiging en intrede ds. Dorgelo Bevestiging en intrede ds. Dorgelo

Op zondag 12 september zal de bevestiging en intrede van ds. Dorgelo uit Hardenberg als predikant van de Hervormde Gemeente Ommen plaatsvinden in de ochtenddienst (aanvang 09.30 uur). Na de bevestiging door ds. Hazeleger zal ds. Dorgelo de dienst voortzetten. Een feestelijke gebeurtenis waar we als gemeente naar hebben uitgekeken! Zo’n kerkdienst verdient een volle kerk, maar helaas hebben we nog steeds te maken met de beperkingen veroorzaakt door corona. Gelukkig kan iedereen digitaal de dienst bijwonen en u wordt dan ook van harte uitgenodigd de dienst via internet te volgen! Er mogen maximaal 90 personen (inclusief kinderen) aanwezig zijn in de dienst. We hebben gekozen om een beperkt aantal uitnodigingen te verzenden waarbij de gedachte is dat de genodigden een commissie of werkgroep vertegenwoordigen. (Denk aan PaKaN, de kerkenraad en anderen). Ook is bewust een aantal gezinnen met (jonge) kinderen uitgenodigd. Samen zijn zij een afvaardiging van de gemeente en vertegenwoordigen zij de gemeente.

 

Daarnaast zijn de (toekomstige) collega’s uitgenodigd, alsmede familie van ds. Dorgelo en een afvaardiging van de gemeentes waar hij nu werkzaam is. U begrijpt, dan is de kerk zo vol. Overeenkomstig de wens van Ds. Dorgelo zal het grootste gedeelte van de aanwezigen wel bestaan uit gemeenteleden van de gemeente Ommen. Voor deze dienst maken we dus geen gebruik van het reserveringssysteem. De genodigden wachten, onder genot van een kopje koffie of thee, voor aanvang van de dienst ds. en mw. Dorgelo buiten de kerk op. Na dit informele welkom start de kerkdienst. Na de dienst is er voor de genodigden gelegenheid ds. en mw. Dorgelo te ontmoeten buiten bij het Hervormd Centrum. Het is spijtig dat door corona niet ieder die dat zou willen, fysiek aanwezig kan zijn bij de dienst en bij de ontmoeting, maar ds. Dorgelo hoopt in de periode na zijn intrede velen van ons te ontmoeten! Dat kan bijvoorbeeld in een kerkdienst, bij het koffiedrinken na een dienst, tijdens een kennismakingsgesprek of op een andere wijze.

Wanneer u ds. en mw. Dorgelo in uw eigen woorden wilt welkom heten, dan kan dat uiteraard met een kaartje (Blankvoortallee 13, 7773 AH Hardenberg) of u doet het kaartje in de bus bij het kerkelijk bureau. Deze kaartjes zullen wij dan zondag 12 september overhandigen aan onze nieuwe predikant.

Namens de voorbereidingscommissie, Arie van der Snel.

terug