Begroting 2021 hervormde gemeente ter inzage Begroting 2021 hervormde gemeente ter inzage
Beste Gemeenteleden,

Op grond van de Ordinantie 11 artikel 6 moet een (samenvatting van) de begroting 2021 in de gemeente gepubliceerd worden. Op grond van dit artikel vindt u hier de Staat van Baten en lasten uit de begroting 2021.
De begroting 2021 ligt tot een week na deze publicatie in het geheel ter inzage op het Kerkelijk Bureau.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
John van Duren
terug