Bijeenkomst KBO-PCOB. Bijeenkomst KBO-PCOB.
Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de bijeenkomst op
Dinsdagavond 25 oktober om 19.45 uur in de Kern aan de Bouwstraat.
 
Het onderwerp voor deze avond is:

Wat kunnen senioren verwachten van het nieuwe college?
                                              
Burgemeester Hans Vroomen en wethouder Alice van den Nieuwboer zullen ons deze avond hierover informeren.

Allen  hartelijk welkom
 
terug