Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat

Bijbelstudieprogramma Bijbel & duurzaamheid van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Dit Bijbelgenootschap organiseert een zesdelige cursus waarvan er inmiddels twee zijn geweest. Op maandagochtend tussen 10 en 11 uur worden live webinars uitgezonden die naderhand ook via You Tube zijn terug te zien. Alhoewel in de aankondiging staat dat vooral voorgangers tot de doelgroep behoren, blijkt de cursus in de praktijk zo toegankelijk dat de belangrijkste eis meer interesse in het onderwerp lijkt te zijn. De cursus staat ook voor iedereen open. Aanmelden kan nog steeds via www.bijbelgenootschap.nl/doe-mee/als-kerk/  Wij hebben inmiddels ook het boek Bijbel en duurzaamheid aangeschaft. Over dit boek en de mogelijkheid tot het lenen van andere boeken binnenkort meer.

Lezing Carla Dik-Faber
Carla was als tweede kamer lid van de Christenunie ondermeer belast met de groene beleidsportefeuille en klimaatvraagstukken. Bij de laatste verkiezingen heeft ze zich niet meer verkiesbaar gesteld en is Theologie gaan studeren in Leuven. Sinds 1 september jl. is ze als projectleider betrokken bij de Groene kerken.  www.groenekerken.nl/
Op 9 november geeft zij een lezing in Het Baken, Trompstraat 2, met als thema: “Het belang van zorg voor de schepping vanuit een Bijbels perspectief”. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur
 
terug