Benoeming nieuwe kerkelijk werker (GK) Benoeming nieuwe kerkelijk werker (GK)
In overleg met ds. Hans Baart is afgesproken dat hij per 1 november 2021 parttime gaat werken en dat zijn benoeming van 100% wordt teruggebracht naar 80%.
Omdat we dit niet ten koste willen laten gaan van het pastoraat is daarom besloten dat de financiële ruimte die hiermee vrijkomt zal worden ingezet in de benoeming van een kerkelijk werker. Een commissie van Bé Pierik, Gerda van Es, Gerri Horsman en Joaline Breteler heeft gesprekken gevoerd en Wim den Braber voorgedragen om te benoemen als kerkelijk werker en deze voordracht is door de kerkenraad overgenomen.
Hij zal per 1 november starten. In een volgende kerkvensters kunt u hier meer over lezen.
Langs deze weg wil ik de commissie bedanken voor alle tijd en energie die zij hierin hebben gestoken.

Met groet, hartelijk en vriendelijk, Gerko Warner
terug