Brugstraat 25, stand van zaken m.b.t. de verbouwing Brugstraat 25, stand van zaken m.b.t. de verbouwing

Om tegemoet te komen aan de wensen, m.b.t. de activiteiten die er plaats zullen vinden, wordt een commissie in het leven geroepen. Deze commissie gaat zich bezighouden met de inrichting van het pand.
Zo kan gekozen worden voor een keukengedeelte, kiosk-verkoophoek voor zaken waar belangstelling voor is (niet commercieel) en zit/vergadergelegenheid. Als de kerkenraad daaraan goedkeuring geeft, kan de commissie aan de slag met de inrichting.

Vanuit de kerkenraad hebben zich al een paar geïnteresseerden aangemeld. Omdat het Pand25 voor ons allemaal is, zijn vanuit de gemeente aanmeldingen voor deze commissie ook welkom.
Natuurlijk is het wel nodig dat de commissie niet uit een (te) groot aantal personen bestaat. De commissie zal na de jaarwisseling aan de slag kunnen met het uitzoeken van meubels, etc.

Als u/jij wilt meedoen, neem dan contact op met Loes Thörig, tel.nr. 06-128 188 90
Aanmelden kan t/m 15 november 2021.
 
terug