Mededeling van de gezamenlijke kerkenraden Mededeling van de gezamenlijke kerkenraden
Sinds het begin van dit jaar zijn we geconfronteerd met het Coronavirus. Een virus dat impact heeft op de hele maatschappij.

Ook in de kerken hebben we hier de achter ons liggende periode mee te maken gehad. En vandaag de dag is dat nog het geval. We mogen immers maar met een beperkt aantal mensen fysiek de kerkdiensten bijwonen. En ook voelt niet iedereen zich vrij om hier al gebruik van te maken.
We zijn dankbaar dat we, naast het fysiek bezoeken van de kerkdiensten, in deze tijd gebruik kunnen maken van technische hulpmiddelen. Op deze manier kunnen we binnen de mogelijkheden die er zijn verder bouwen aan Gods koninkrijk.

Wat we regelmatig horen is dat het elkaar fysiek ontmoeten wordt gemist. Wekelijks ziet menigeen uit naar het bijwonen van een kerkdienst ook al is het met een beperkt aantal mensen. En na eenmaal weer in de kerkbank te hebben plaatsgenomen, is er, ondanks de anderhalve meter onderlinge afstand, verbinding. Een knikje of een glimlach doet menigeen zichtbaar goed.

De kerkenraden hebben met betrekking tot het houden van kerkdiensten in de loop van de tijd een aantal besluiten genomen. Zo besloten we in maart om alleen digitale kerkdiensten te organiseren en de avonddiensten voorlopig op te schorten. In de loop van het jaar hebben we besloten om met het toegestane aantal mensen weer fysiek bij elkaar te komen in de verschillende kerkgebouwen. Daarnaast zijn de diensten digitaal te volgen.

Binnen de kerkenraad van de Hervormde gemeente en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk diende zich de vraag aan of we weer met de avonddiensten willen gaan beginnen. Hierover wordt door beide kerkenraden verschillend gedacht. Er zijn allerlei redenen te bedenken om wel of geen avonddienst te organiseren.

Als kerkenraden hebben we afgesproken dat we elkaar hierin de ruimte laten. Dit heeft erin geresulteerd dat de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk voorlopig heeft besloten geen wekelijkse avonddiensten meer te organiseren. Dit besluit blijft van kracht totdat de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk hierover zijn gehoord, daarna volgt een definitieve beslissing.

Speciale diensten blijven wel mogelijk en daarbij moet gedacht worden aan bijv. taizédienst (zondag 17 oktober), musical, cantatedienst, gospelkoor (zondag 12 december), lessons & carols, dienst met een koor, etc.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 weer avonddiensten te organiseren. Bij deze diensten zijn de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk ook van harte welkom. Dit worden dus diensten die wekelijks in de Hervormde kerk zullen worden gehouden. Naast gastpredikanten zullen in deze diensten de predikanten verbonden aan de Hervormde gemeente voorgaan.

Om een uitnodiging voor de morgen- of de avonddienst te kunnen ontvangen dient u zich vooraf te registreren bij de beheerder van het reserveringssysteem. Ook kunt u aangeven dat u zowel uitgenodigd wilt worden voor de ochtend- als de avonddienst. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in de bijdrage van de beheerders van Kerktijd, elders in de laatste Kerkvensters.
De kerkenraden wensen u bij voorbaat al vast gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021. Dat we mogen ervaren dat de geboorte van Jezus licht brengt in deze donkere tijd.  

Johan Schinkelshoek, voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

 
terug