Bericht van de Kerkenraad Hervormde Gemeente Bericht van de Kerkenraad Hervormde Gemeente
Coronavirus
Naast de situatie in de wereld hebben we ook nog steeds te maken het Coronavirus. We zijn dankbaar dat we weer “normaal” naar de kerk kunnen gaan. Niet meer op uitnodiging maar vrije inloop, weer volop de lofprijzingen zingen met elkaar en samen de Heer ontmoeten om te kunnen groeien en gevoed te worden in het geloof. We hopen en bidden dat we van het Coronavirus verlost mogen worden.
Ook wil ik in dit verband niet onbenoemd laten dat er achter de schermen heel wat gemeenteleden zijn geweest die zich hebben ingespannen om de diensten in deze periode mogelijk te maken. Ik  denk daarbij o.a. aan de medewerkers van het reserveringssysteem, het beamerteam, het zangkoor, de preekvoorziener, leiding van de Kindernevendienst. En ook PaKaN! die binnen de gestelde regels zoveel mogelijk heeft geprobeerd actief bezig te blijven met onze jeugd. Allen dank voor de geleverde inspanningen tot nu toe. Ik realiseer me dat ik, door een aantal mensen te noemen, mogelijk anderen vergeet. Weet dat dit niet opzettelijk gebeurt en dat alle inbreng in de gemeente zeer wordt gewaardeerd.

Ambtsdragers
In een eerder verschenen uitgave van Kerkvensters heb ik een oproep gedaan om namen aan te dragen van gemeenteleden die u geschikt acht voor een ambt binnen de kerkenraad. Ik wil deze oproep herhalen. Er is dringend behoefte aan gemeenteleden die zich willen inzetten voor de gemeente om mee te helpen bouwen aan Gods koninkrijk. Naast ouderlingen en diakenen komt door omstandigheden ook de functie van scriba vacant. Dus nogmaals, meldt u aan of laat weten wie u geschikt acht voor een ambt. Mijn telefoonnummer vindt u achterin de Kerkvensters of klik  hier.

Avonddiensten
Wekelijks worden er avonddiensten gehouden in de Hervormde Kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. We zijn blij dat er gemeenteleden zijn die gebruik maken van deze mogelijkheid. Als u de avonddienst bezoekt, willen we u vragen zoveel mogelijk voorin de kerk plaats te nemen zodat de aanwezigen wat dichter bij elkaar zitten. Uiteraard is dit geen verplichting maar de kerkenraad juicht dit wel van harte toe.  

Besluiten kerkenraad
  • Op dit moment wisselen de aanvangstijden van de ochtenddiensten in de Hervormde gemeente. De wintermaanden starten we om 10.00 uur en in de zomer is dat 9.30 uur. De Gereformeerde Kerk heeft zomer en winter dezelfde aanvangstijd namelijk 9.30 uur.
    Vanuit PaKaN! kwam het verzoek om de ochtenddiensten van zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde gemeente op dezelfde tijd te laten aanvangen. Dit verzoek heeft te maken met het organiseren van de “Jonge gezinnen diensten”. Dit jaar worden er een viertal georganiseerd maar vanaf volgend jaar zullen dat er tenminste tien zijn. De bedoeling is dat deze diensten afwisselend in de Hervormde Kerk en in de Gereformeerde Kerk worden gehouden. Om misverstanden over de aanvangstijd bij gemeenteleden van de twee kerken te voorkomen, heeft de kerkenraad besloten de ochtenddiensten vanaf 1 mei 2022 om 9.30 uur te beginnen. Samengevat betekent dit dat de ochtenddiensten in de kerk in het centrum van Ommen het hele jaar door om 9.30 uur zullen beginnen. Voor Kerk Vinkenbuurt verandert er niets en blijven de aanvangstijden ongewijzigd.
     
  • Op dit moment is de NBV 2021 beschikbaar. Na een uiteenzetting door ds. H. Tiggelaar over de doorgevoerde veranderingen zal vanaf 1 april 2022 de NBV 2021 als kanselbijbel worden gebruikt.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente
 
terug